Важно!

Информация за издаване на Европейски цифровCOVID сертификат

Евро проект: Подобряване на работната среда
Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи

Последни новини

Направи първа стъпка за

Здравето на твоето дете

Усилията на педиатрите са насочени както към лечение и профилактика, така и към оказване на психо - емоционална подкрепа на болните деца и семействата им.

Повече

Сметка за дарения COVID-19 Помогни сега!